دوره آموزشی بهیاری باشگاه فناوری جوان با همکاری بسیج جامعه پزشکی دزفول و دانشگاه علوم پزشکی

دوره آموزشی بهیاری باشگاه فناوری جوان با همکاری بسیج جامعه پزشکی دزفول و دانشگاه علوم پزشکی

سمیرا خیاط خرم آبادی

ارشد شبکه های کامپیوتری،مدرس سواد رسانه ،مخترع و تدوین گر ملی ،کسب رتبه 5 جشنواره ملی و بیش از یازده جشنواره استانی

مطالب مرتبط

دیدگاهها

نظر: