معاونت اجرایی

فراخوان شماره یک:

در راستای اهداف مجموعه و جذب نخبگان و زمینه سازی اشتغال جوانان باشگاه فناوران جوان در نظر دارد از کلیه متخصص در رشته های ذکر شده دعوت به همکاری نماید

فراخوان شماره 2 دعوت به همکاری

از کلیه افراد پژوهشگر ،مخترع و اساتید حوزه و دانشگاه و جامعه نخبگانی در کلیه رشته های بلاخص رشته های ذکر شده دعوت به همکاری میشود.