یادآوری روزهای نخستین

یادآوری روزهای نخستین

گشایش باشگاه فناوران جوان دزفول با حضور مسئول بسیج علمی خوزستان

آیین افتتاحیه در 19 آذر 98

باشگاه “فناوران جوان دزفول” با حضور رئیس سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان خوزستان راه اندازی شد.

روابط عمومی باشگاه فناوران جوان دزفول

 

http://http://stnews.ir/content/image/84141/%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B2%D9%81%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86

READ  نمایشگاه دست آورد های علمی پژوهشی
برچسب :
سمیرا خیاط خرم آبادی

ارشد شبکه های کامپیوتری،مدرس سواد رسانه ،مخترع و تدوین گر ملی ،کسب رتبه 5 جشنواره ملی و بیش از یازده جشنواره استانی

مطالب مرتبط

دیدگاهها

نظر: