آشنایی با ما

آشنایی با ما

سمیرا خیاط خرم آبادی

ارشد شبکه های کامپیوتری،مدرس سواد رسانه ،مخترع و تدوین گر ملی ،کسب رتبه 5 جشنواره ملی و بیش از یازده جشنواره استانی

مطالب مرتبط

دیدگاهها

نظر: